Tái thả 92 cá thể động vật hoang dã vào Vườn quốc gia Cúc Phương

92 cá thể của 17 loài động vật hoang dã sau cứu hộ đã được tái thả tại Vườn quốc gia Cúc Phương. Ảnh: NT
92 cá thể của 17 loài động vật hoang dã sau cứu hộ đã được tái thả tại Vườn quốc gia Cúc Phương. Ảnh: NT
92 cá thể của 17 loài động vật hoang dã sau cứu hộ đã được tái thả tại Vườn quốc gia Cúc Phương. Ảnh: NT
Lên top