Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Tại sao trái đạo lý Phật giáo, các chùa vẫn tổ chức cúng sao giải hạn?

Đầu năm mới, người dân Việt Nam vẫn có quan niệm đến chùa chiền cúng sao giải hạn để cầu bình an. Ảnh: Trần Vương
Đầu năm mới, người dân Việt Nam vẫn có quan niệm đến chùa chiền cúng sao giải hạn để cầu bình an. Ảnh: Trần Vương
Đầu năm mới, người dân Việt Nam vẫn có quan niệm đến chùa chiền cúng sao giải hạn để cầu bình an. Ảnh: Trần Vương
Lên top