Tại sao Sơn La cương quyết phá hủy tòa nhà của 'trùm ma túy' Tàng Keangnam?

Tòa Keangnam giữa đại ngàn Tây Bắc bị phá dỡ ngày 15.1.
Tòa Keangnam giữa đại ngàn Tây Bắc bị phá dỡ ngày 15.1.
Tòa Keangnam giữa đại ngàn Tây Bắc bị phá dỡ ngày 15.1.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM