Tại sao ngày Tết cổ truyền còn được gọi là xuân Di Lặc?

Sáng 1 Tết, nhiều người dân chọn đi chùa để đón Xuân Di Lặc. Ảnh: Huân Cao
Sáng 1 Tết, nhiều người dân chọn đi chùa để đón Xuân Di Lặc. Ảnh: Huân Cao
Sáng 1 Tết, nhiều người dân chọn đi chùa để đón Xuân Di Lặc. Ảnh: Huân Cao
Lên top