Tại sao có bão Sơn Tinh mà không có bão Thủy Tinh?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa