Tai nạn thương tích trẻ vùng cao - bài toán chưa có lời giải

Nhiều đứa trẻ vùng cao Điện Biên vẫn có thói quen vô tư tắm, nô đùa ở sông, suối mà không có sự giám sát của người lớn. Ảnh: S.A
Nhiều đứa trẻ vùng cao Điện Biên vẫn có thói quen vô tư tắm, nô đùa ở sông, suối mà không có sự giám sát của người lớn. Ảnh: S.A
Nhiều đứa trẻ vùng cao Điện Biên vẫn có thói quen vô tư tắm, nô đùa ở sông, suối mà không có sự giám sát của người lớn. Ảnh: S.A
Lên top