Tai nạn thảm khốc ở Long An: Nước mắt ngày đưa tiễn