Tai nạn thảm khốc ở Lào qua lời kể của người sống sót