Tai nạn liên hoàn trên đại lộ Thăng Long, container nát đầu