Tai nạn liên hoàn dùng máy cắt cứu tài xế khỏi cabin

Cơ quan chức năng phải dùng máy cắt chuyên dụng để cứu tài xế. ảnh XB
Cơ quan chức năng phải dùng máy cắt chuyên dụng để cứu tài xế. ảnh XB
Cơ quan chức năng phải dùng máy cắt chuyên dụng để cứu tài xế. ảnh XB

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM