Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tai nạn liên hoàn, 1 người chết, 2 người bị thương