Tai nạn hy hữu: Xe ben đụng chìm thuyền dưới sông

Hiện trường vụ xe ben đụng chìm ghe dưới sông.
Hiện trường vụ xe ben đụng chìm ghe dưới sông.
Hiện trường vụ xe ben đụng chìm ghe dưới sông.
Lên top