Tai nạn giao thông, một giảng viên Đại học Hàng hải tử vong

Khu vực xảy ra vụ tai nạn trên đường Lạch Tray (Hải Phòng)
Khu vực xảy ra vụ tai nạn trên đường Lạch Tray (Hải Phòng)