Tai nạn đường sắt: Hệ quả của công nghệ lạc hậu?

Hai tàu hàng đối đầu trong sân ga ở Núi Thành, Quảng Nam. Ảnh: NT
Hai tàu hàng đối đầu trong sân ga ở Núi Thành, Quảng Nam. Ảnh: NT
Hai tàu hàng đối đầu trong sân ga ở Núi Thành, Quảng Nam. Ảnh: NT
Lên top