Tai nạn điện giật chết người liên tục xảy ra ở ao tôm Bạc Liêu

Ao tôm luôn sử dụng điện nên cần đề phòng an toàn.
Ao tôm luôn sử dụng điện nên cần đề phòng an toàn.
Ao tôm luôn sử dụng điện nên cần đề phòng an toàn.
Lên top