Đà Nẵng:

Tai nạn, công nhân bị cuốn vào gầm xe tải tử vong