Giáo sư, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam Vũ Trọng Hồng:

Tai họa ở miền Trung đã được cảnh báo trước

GS.TS Vũ Trọng Hồng. Ảnh: T.L
GS.TS Vũ Trọng Hồng. Ảnh: T.L
GS.TS Vũ Trọng Hồng. Ảnh: T.L
Lên top