Tắc tàu tuyến Bắc - Nam sau bão số 12: Tại sao kinh phí duy tu, gia cố đường sắt nhỏ giọt?

Một đoạn hầm đường sắt cũ kỹ qua đèo Cả (Phú Yên) do người Pháp xây dựng vẫn còn vẹn nguyên. Ảnh: N.B
Một đoạn hầm đường sắt cũ kỹ qua đèo Cả (Phú Yên) do người Pháp xây dựng vẫn còn vẹn nguyên. Ảnh: N.B
Một đoạn hầm đường sắt cũ kỹ qua đèo Cả (Phú Yên) do người Pháp xây dựng vẫn còn vẹn nguyên. Ảnh: N.B

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top