Tác giả bài thơ “Mẹ tôi chửi kẻ trộm" muốn kiện người vu khống trên Facebook

Lên top