Tác giả bài thơ "Mẹ tôi chửi kẻ trộm": Mỗi năm chỉ viết vài bài

Tác giả bài thơ Mẹ tôi chửi kẻ trộm (trái) trò chuyện với phóng viên.
Tác giả bài thơ Mẹ tôi chửi kẻ trộm (trái) trò chuyện với phóng viên.
Tác giả bài thơ Mẹ tôi chửi kẻ trộm (trái) trò chuyện với phóng viên.
Lên top