Tá hỏa tìm kiếm Chủ tịch huyện Quốc Oai "mất tích" bất thường

Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Hồng Lâm. Ảnh: Cổng TTĐT huyện Quốc Oai.
Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Hồng Lâm. Ảnh: Cổng TTĐT huyện Quốc Oai.
Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Hồng Lâm. Ảnh: Cổng TTĐT huyện Quốc Oai.