Tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt dưới mương nước

Thi thể người đàn ông mắc kẹt dưới mương. Ảnh : Thò Cường
Thi thể người đàn ông mắc kẹt dưới mương. Ảnh : Thò Cường
Thi thể người đàn ông mắc kẹt dưới mương. Ảnh : Thò Cường
Lên top