Suýt mất mạng vì nuốt tăm xỉa răng

Bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe sau khi được các bác sĩ điều trị tích cực.
Bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe sau khi được các bác sĩ điều trị tích cực.
Bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe sau khi được các bác sĩ điều trị tích cực.
Lên top