Sụp, lở đất bất thường, Cà Mau hỏa tốc mời các bộ, ngành trợ giúp

Nhiều đoạn đường tại Cà Mau sụp lở bất thường (ảnh Nhật Hồ)
Nhiều đoạn đường tại Cà Mau sụp lở bất thường (ảnh Nhật Hồ)
Nhiều đoạn đường tại Cà Mau sụp lở bất thường (ảnh Nhật Hồ)
Lên top