Sức sống mới nơi thành phố bên bờ biển Tây

Thành phố biển Rạch Giá có nhiều lợi thế để thu hút đầu tư, xây dựng và phát triển các dự án đô thị hiện đại. Ảnh: PV
Thành phố biển Rạch Giá có nhiều lợi thế để thu hút đầu tư, xây dựng và phát triển các dự án đô thị hiện đại. Ảnh: PV
Thành phố biển Rạch Giá có nhiều lợi thế để thu hút đầu tư, xây dựng và phát triển các dự án đô thị hiện đại. Ảnh: PV
Lên top