Sức khỏe thượng úy CSGT bị tông xe tại Hải Phòng tiến triển tích cực

PCT UBND TP Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình thăm thượng úy Nguyễn Trọng Quý tại bệnh viện - ảnh CTV
PCT UBND TP Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình thăm thượng úy Nguyễn Trọng Quý tại bệnh viện - ảnh CTV
PCT UBND TP Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình thăm thượng úy Nguyễn Trọng Quý tại bệnh viện - ảnh CTV
Lên top