Sức khỏe ông Nguyễn Khắc Thủy rất yếu, có thể xin hoãn thi hành án

Gia đình có ý định xin hoãn thi hành án cho ông Nguyễn Khắc Thủy, vì sức khỏe của ông đang rất yếu. Ảnh:T/L
Gia đình có ý định xin hoãn thi hành án cho ông Nguyễn Khắc Thủy, vì sức khỏe của ông đang rất yếu. Ảnh:T/L
Gia đình có ý định xin hoãn thi hành án cho ông Nguyễn Khắc Thủy, vì sức khỏe của ông đang rất yếu. Ảnh:T/L

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top