Sức khoẻ hai khách Anh nhiễm SARS-CoV-2 được cách ly tại Đà Nẵng ổn định

Hai du khách Anh nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng không có biểu hiện ho, sốt
Hai du khách Anh nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng không có biểu hiện ho, sốt
Hai du khách Anh nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng không có biểu hiện ho, sốt
Lên top