Sức khỏe của ca dương tính với virus SARS-CoV-2 là du học sinh Mỹ ra sao?

Các công dân Việt Nam từ Mỹ về đều được kiểm tra y tế có sức khỏe ổn định và chuyển ngay vào khu cách ly trập trung của quân đội tại Khánh Hòa. Ảnh: Hòa Hội
Các công dân Việt Nam từ Mỹ về đều được kiểm tra y tế có sức khỏe ổn định và chuyển ngay vào khu cách ly trập trung của quân đội tại Khánh Hòa. Ảnh: Hòa Hội
Các công dân Việt Nam từ Mỹ về đều được kiểm tra y tế có sức khỏe ổn định và chuyển ngay vào khu cách ly trập trung của quân đội tại Khánh Hòa. Ảnh: Hòa Hội
Lên top