Sức khỏe bé sơ sinh bị bỏ rơi trong bụi cây tạm ổn định

Bé gái bị bỏ rơi ở huyện An Minh đã được chuyển lên chăm sóc tại BVĐK tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Nguyên Anh
Bé gái bị bỏ rơi ở huyện An Minh đã được chuyển lên chăm sóc tại BVĐK tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Nguyên Anh
Bé gái bị bỏ rơi ở huyện An Minh đã được chuyển lên chăm sóc tại BVĐK tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Nguyên Anh
Lên top