Sức khỏe 3 bệnh nhân COVID-19 nặng đã tiến triển tốt hơn

Thăm khám cho bệnh nhân mắc COVID-19. Nguồn ảnh: Bộ Y tế
Thăm khám cho bệnh nhân mắc COVID-19. Nguồn ảnh: Bộ Y tế
Thăm khám cho bệnh nhân mắc COVID-19. Nguồn ảnh: Bộ Y tế
Lên top