Sức khoẻ 2 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng diễn biến nặng

Các chuyên gia hội chẩn ca mắc COVID-19 nặng tại các điểm cầu. Ảnh: Lê Hảo.
Các chuyên gia hội chẩn ca mắc COVID-19 nặng tại các điểm cầu. Ảnh: Lê Hảo.
Các chuyên gia hội chẩn ca mắc COVID-19 nặng tại các điểm cầu. Ảnh: Lê Hảo.
Lên top