Sửa chữa mặt cầu Thăng Long sau 35 năm sử dụng theo công nghệ nào?

Trưởng đoàn chuyên gia Liên Xô Zelnin E.V, Tổng Giám đốc Liên hiệp các xí nghiệp xây dựng cầu Thăng Long Hoàng Minh Chúc (giữa), trợ lý kiêm phiên dịch của Trưởng đoàn chuyên gia Nguyễn Văn Ất. Ảnh: Tư liệu
Trưởng đoàn chuyên gia Liên Xô Zelnin E.V, Tổng Giám đốc Liên hiệp các xí nghiệp xây dựng cầu Thăng Long Hoàng Minh Chúc (giữa), trợ lý kiêm phiên dịch của Trưởng đoàn chuyên gia Nguyễn Văn Ất. Ảnh: Tư liệu
Trưởng đoàn chuyên gia Liên Xô Zelnin E.V, Tổng Giám đốc Liên hiệp các xí nghiệp xây dựng cầu Thăng Long Hoàng Minh Chúc (giữa), trợ lý kiêm phiên dịch của Trưởng đoàn chuyên gia Nguyễn Văn Ất. Ảnh: Tư liệu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top