Sửa chữa mặt cầu Thăng Long có hoàn thành trước Tết Dương lịch?

Hàn đinh neo vào lưới sắt mặt cầu Thăng Long. Ảnh: ĐT
Hàn đinh neo vào lưới sắt mặt cầu Thăng Long. Ảnh: ĐT
Hàn đinh neo vào lưới sắt mặt cầu Thăng Long. Ảnh: ĐT
Lên top