Sửa chữa đường băng Nội Bài, Tân Sơn Nhất trong tháng 6.2020

Sửa chữa đường băng sân bay Nội Bài. Ảnh: Sơn Tùng
Sửa chữa đường băng sân bay Nội Bài. Ảnh: Sơn Tùng
Sửa chữa đường băng sân bay Nội Bài. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top