Sửa chữa chưa xong, Công ty Tech-Vina ở Lào Cai lại cháy lớn

Lực lượng chức năng đang tiến hành dập lửa ngăn ngừa cháy lan sang các xưởng khác. Ảnh: BLC.
Lực lượng chức năng đang tiến hành dập lửa ngăn ngừa cháy lan sang các xưởng khác. Ảnh: BLC.
Lực lượng chức năng đang tiến hành dập lửa ngăn ngừa cháy lan sang các xưởng khác. Ảnh: BLC.
Lên top