Sửa chữa cầu vượt hơn 200 tỉ đồng ở Sài Gòn vừa thông xe đã bị sụt lún

Dốc cầu vượt Mỹ Thuỷ bị sụt lún
Dốc cầu vượt Mỹ Thuỷ bị sụt lún