Sửa chữa, bảo trì cầu Rạch Miễu trong thời gian dịch bệnh COVID-19

Lưu thông qua cầu Rạch Miểu. Ảnh: M.P
Lưu thông qua cầu Rạch Miểu. Ảnh: M.P
Lưu thông qua cầu Rạch Miểu. Ảnh: M.P
Lên top