Sự thật thông tin sắp đến ngày tận thế, bị ốm thì phải cúng mới khỏi

Công an huyện Sông Mã kịp thời ngăn chặn luận điệu tuyên truyền nhảm nhí cho người dân. Ảnh: Công an Sơn La.
Công an huyện Sông Mã kịp thời ngăn chặn luận điệu tuyên truyền nhảm nhí cho người dân. Ảnh: Công an Sơn La.
Công an huyện Sông Mã kịp thời ngăn chặn luận điệu tuyên truyền nhảm nhí cho người dân. Ảnh: Công an Sơn La.
Lên top