Sử dụng huyết tương người khỏi bệnh để điều trị COVID-19: Nhiều kỳ vọng, nhưng chỉ 16 người hiến tặng

Sử dụng huyết tương trong điều trị COVID-19 đang được nhiều nước thực hiện. Ảnh AFP
Sử dụng huyết tương trong điều trị COVID-19 đang được nhiều nước thực hiện. Ảnh AFP
Sử dụng huyết tương trong điều trị COVID-19 đang được nhiều nước thực hiện. Ảnh AFP
Lên top