Sử dụng điện tử thay cho hồ sơ giấy: Giáo viên không còn gồng mình gánh sổ sách

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, hồ sơ sổ sách sẽ giúp giáo viên giảm bớt gánh nặng sổ sách. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, hồ sơ sổ sách sẽ giúp giáo viên giảm bớt gánh nặng sổ sách. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, hồ sơ sổ sách sẽ giúp giáo viên giảm bớt gánh nặng sổ sách. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top