Sự cố hư hỏng dầm cầu cạn trên tuyến metro số 1: Mất khoảng 1 tháng để tìm ra nguyên nhân

Bêtông bên dưới đường ray tuyến metro số 1 bị nứt sau sự cố gối caosu trên dầm cầu cạn thuộc gói thầu CP2 bị rớt. Ảnh: Minh Quân
Bêtông bên dưới đường ray tuyến metro số 1 bị nứt sau sự cố gối caosu trên dầm cầu cạn thuộc gói thầu CP2 bị rớt. Ảnh: Minh Quân
Bêtông bên dưới đường ray tuyến metro số 1 bị nứt sau sự cố gối caosu trên dầm cầu cạn thuộc gói thầu CP2 bị rớt. Ảnh: Minh Quân
Lên top