Sovico Group tài trợ 3 tỉ đồng chăm lo Tết cho nông dân nghèo

Ông Phạm Khắc Dũng- Phó TGĐ Tập đoàn Sovico trao tài trợ 3 tỉ cho Hội nông dân TP. Hồ Chí Minh.
Ông Phạm Khắc Dũng- Phó TGĐ Tập đoàn Sovico trao tài trợ 3 tỉ cho Hội nông dân TP. Hồ Chí Minh.
Ông Phạm Khắc Dũng- Phó TGĐ Tập đoàn Sovico trao tài trợ 3 tỉ cho Hội nông dân TP. Hồ Chí Minh.
Lên top