Sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát trên diện rộng

Kiểm tra các khu vực có loăng quăng, bọ gậy. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội
Kiểm tra các khu vực có loăng quăng, bọ gậy. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội
Kiểm tra các khu vực có loăng quăng, bọ gậy. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội
Lên top