“Sóng và máy tính cho em”: Ước mơ không còn xa xỉ với học sinh khó khăn

Hà Nội và nhiều địa phương trao tặng thiết bị học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thiếu phương tiện và điều kiện học tập trực tuyến. Ảnh: Hồng Đạt
Hà Nội và nhiều địa phương trao tặng thiết bị học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thiếu phương tiện và điều kiện học tập trực tuyến. Ảnh: Hồng Đạt
Hà Nội và nhiều địa phương trao tặng thiết bị học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thiếu phương tiện và điều kiện học tập trực tuyến. Ảnh: Hồng Đạt
Lên top