Sông Sài Gòn xẻ thịt: Buộc tháo dỡ công trình vi phạm và trả lại hẻm chung

Công trình xây dựng trái phép của Công ty TNHH Lan Anh
Công trình xây dựng trái phép của Công ty TNHH Lan Anh
Công trình xây dựng trái phép của Công ty TNHH Lan Anh
Lên top