Sông Sài Gòn bị xẻ thịt: Thanh tra Sở Xây dựng TPHCM tiến hành kiểm tra

Sau khi báo Lao Động đăng, TGĐ Công ty Cát Tiên Sa đã cho tháo thanh chắn, chốt bảo vệ ngay đầu hẻm dẫn vào căn biệt thực của ông.
Sau khi báo Lao Động đăng, TGĐ Công ty Cát Tiên Sa đã cho tháo thanh chắn, chốt bảo vệ ngay đầu hẻm dẫn vào căn biệt thực của ông.
Sau khi báo Lao Động đăng, TGĐ Công ty Cát Tiên Sa đã cho tháo thanh chắn, chốt bảo vệ ngay đầu hẻm dẫn vào căn biệt thực của ông.
Lên top