Sống ở ngoại thành, dùng nước sạch phải trả gấp 50 lần ở nội thành

Nhà anh Tuân phải thay lõi lọc liên tục để mới có nước sạch để dùng vì nước giếng khoan rất bẩn. Ảnh Cao Nguyên.
Nhà anh Tuân phải thay lõi lọc liên tục để mới có nước sạch để dùng vì nước giếng khoan rất bẩn. Ảnh Cao Nguyên.
Nhà anh Tuân phải thay lõi lọc liên tục để mới có nước sạch để dùng vì nước giếng khoan rất bẩn. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top