Sông Nhuệ “chết”, người dân Thường Tín “khát” nước sạch

Sông Nhuệ vẫn chờ được "cứu". Ảnh: Lan Như.
Sông Nhuệ vẫn chờ được "cứu". Ảnh: Lan Như.
Sông Nhuệ vẫn chờ được "cứu". Ảnh: Lan Như.
Lên top