QUẢNG NAM:

Sông nhiễm mặn, Hội An khát nước sinh hoạt trầm trọng

Đập tạm trên sông Vĩnh Điện được tháo dỡ, khiến tình trạng nhiễm mặn, Hội An vì vậy mất nước sinh hoạt. Ảnh: ĐC
Đập tạm trên sông Vĩnh Điện được tháo dỡ, khiến tình trạng nhiễm mặn, Hội An vì vậy mất nước sinh hoạt. Ảnh: ĐC
Đập tạm trên sông Vĩnh Điện được tháo dỡ, khiến tình trạng nhiễm mặn, Hội An vì vậy mất nước sinh hoạt. Ảnh: ĐC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top